HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Deljenje Internet veze Vašeg telefona putem USB teteringa

Nemate dostupne Internet veze za svoj računar? Nema problema. Upotrebite vezu prenosa podataka HTC U12 life za povezivanje na Internet.
Važno:
  • Moguće je da ćete u svoj plan prenosa podataka morati da uvrstite i USB tetering, što možda donosi i dodatne troškove. Za više detalja, kontaktirajte sa svojim operaterom mobilnih usluga.
  • Uverite se da su mobilni podaci uključeni.
  1. Povežite HTC U12 life na računar pomoću isporučenog USB tip C kabla.
  2. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
  3. Dodirnite Mreža i internet > Hotspot i deljenje veze > USB povezivanje.
  4. Dodirnite prekidač za Uklj./Isklj. opcije USB deljenje veze da biste ga uključili.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?