HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Prvo podešavanje Vašeg telefona

Kada prvi put uključite svoj HTC telefon, ili nakon što ste izvršili fabričko resetovanje, potrebno je da ga podesite.
Važno: Ako imate podatke sa prethodnog telefona koje treba da kopirate na HTC U12 life, najpre napravite rezervnu kopiju podataka sa prethodnog telefona. Ili koristite HTC alatka za prenos da biste preneli sadržaj sa Vašeg prethodnog telefona nakon što ste završili sa podešavanjem telefona HTC U12 life. Za pomoć idite na htc.com/support/backup-and-transfer/.
 1. Ako želite da upravljate svojim uređajem govorom, uključite TalkBack pritiskom i zadržavanjem dva prsta na prvom ekranu dok ne čujete poruku, a zatim zvučni signal.

  Ili, ako slučajno omogućite TalkBack, pratite uputstva na ekranu da biste ga isključili.

 2. Izaberite sistemski jezik koji želite da koristite, pročitajte i saglasite se sa uslovima korišćenja, izaberite vašu Internet vezu i prijavite se na svoj Google nalog.
 3. Na ekranu sa pitanjem o tome koji sa kog uređaja želite da obnovite, učinite nešto od sledećeg:
  • Ako ste kreirali rezervnu kopiju Vašeg starog telefona pomoću Google naloga, dodirnite ime telefona. Dodirnite da biste izabrali aplikacije za instalaciju, a zatim dodirnite Obnovi.
  • Ako želite da pokrenete osvežavanje, dodirnite Ne obnavljaj.
 4. Na ekranu Google usluge, proverite da li je opcija Kreiranje rezervne kopije na Google disku uključena da automatski kreira rezervnu kopiju podataka. Takođe je preporučljivo da opcije pod Lokacija i Održavanje uređaja budu uključene.
 5. Podesite aplikaciju Google Assistant, ili uradite to kasnije. Za više detalja, posetite support.google.com/assistant/.
 6. Prijavite se na svoj HTC nalog da biste koristili iste prijavne akreditive za HTC usluge, kao što su Teme.
 7. Pratite ostala uputstva da biste završili podešavanje svog telefona.
Napomena: Neke funkcije koje se povezuju na Internet, kao što su službe prema mestu gde se nalazite ili automatsko sinhronizovanje onlajn naloga, mogu prouzrokovati dodatne troškove za prenos podataka. Kako biste izbegli nekontrolisani promet podataka, isključite navedene funkcije u Podešavanjima. Za više informacija o uslugama određivanja lokacije, pogledajte Podešavanja lokacije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?