HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Primanje poziva

Kada imate dolazni poziv, pojaviće se ekran dolaznog poziva.

Prihvatanje ili odbijanje poziva

Uradite nešto od sledećeg:
  • Dodirnite Prihvati ili Odbij.
  • Ako ste podesili zaključavanje ekrana, prevucite nagore da biste odgovorili na poziv ili prevucite nadole da biste odbili poziv.

Utišavanje tona zvona bez odbijanja poziva

Uradite nešto od sledećeg:
  • Pritisnite tastere za SMANJENJE JAČINE ZVUKA ili POVEĆANJE JAČINE ZVUKA.
  • Pritisnite taster NAPAJANJE.

Odgovor na propušteni poziv

Ako imate propušten poziv, u statusnoj traci će se pojaviti ikona propuštenog poziva.

  1. Povucite i otvorite Panel sa obaveštenjima i pogledajte ko Vas je zvao.
  2. Za uzvraćanje poziva, dodirnite Uzvrati poziv.

Ako imate više propuštenih poziva, dodirnite obaveštenje o propuštenom pozivu za otvaranje aplikacije Telefon u .

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?