HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje režima štednje energije

Režim štednje baterije pomaže u povećanju radnog veka baterije. Smanjuje se upotreba nekih funkcija telefona koje crpe energiju, poput usluga lokacije i mobilnog prenosa podataka.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite Baterija.
  3. Dodirnite Štednja baterije a zatim dodirnite prekidač Uklj./Isklj. da biste uključili ili isključili režim štednje baterije.

    Da biste postavili automatsko uključivanje ovog režima, dodirnite Uključi automatski, a zatim izaberite nivo baterije.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?