HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje slike u slici

Držite mali prozor video snimka koji gledate ili podržanu aplikaciju na ekranu dok radite druge stvari na telefonu.
Važno: Sliku u slici ne podržavaju sve aplikacije.
 1. Otvorite podržanu aplikaciju, kao što je aplikacija za video plejer ili video poziv, i pokrenite video. Prikažite video na celom ekranu.
 2. Pritisnite .

  Video zapis nastavlja da se reprodukuje u malom prozoru u donjem desnom uglu ekrana.

 3. Dok gledate video zapis, istovremeno možete da radite i nešto drugo, na primer da koristite drugu aplikaciju.
 4. Prevucite mali prozor da biste ga premestili u drugi položaj.

  Dvaput dodirnite prozor da bi se video zapis ponovo prikazao na celom ekranu.

Kako da proverim da li aplikacija podržava sliku-u-slici?

Informacije o aplikaciji će prikazati opciju slika-u-slici ako je aplikacija podržava.
 1. Pritisnite i zadržite ikonu aplikacije, a zatim dodirnite Information icon.
 2. Na ekranu Informacije o aplikaciji proverite da li postoji opcija Slika-u-slici. Ona je podrazumevano omogućena.
  Savet: Da biste uključili ili isključili ovu funkciju, dodirnite Slika-u-slici, a zatim dodirnite prekidač Dozvoli sliku u slici Uklj./Isklj.
Da biste proverili koje aplikacije na vašem telefonu podržavaju sliku u slici, idite na Podešavanja, a zatim dodirnite Aplikacija i obaveštenja > Napredno > Poseban pristup alikaciji > Slika u slici.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?