HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Obaveštenja

LED za obaveštenje

Obaveštavajuća LED dioda svetleće:
 • Zelenim svetlom kada je HTC U12 life povezan sa mrežnim adapterom ili računarom i baterija je do kraja napunjena.
 • Isprekidanim zelenim svetlom kada postoji obaveštenje koje morate proveriti.
 • Narandžastim svetlom kada se baterija puni.
 • Isprekidanim narandžastim svetlom kad je baterija na veoma niskom nivou.

Panel sa obaveštenjima

Obaveštavajuće ikone Vas informišu o porukama, događajima u kalendaru, alarmima i aktivnostima u toku, kao što su podaci koji se preuzimaju.
Kada dobijete novo obaveštenje, možete otvoriti Panel sa obaveštenjima radi kontrole kakvo ste obaveštenje ili kakvu ste novu informaciju dobili.
Za otvaranje Panela sa obaveštenjima, povucite prst sa vrha prema dnu ekrana.

Ili samo prevucite nadole bilo gde na Početnom ekranu.

Screen showing the Notifications panel
 • Dodirnite obaveštenje da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju.
 • Kako biste zatvorili panel Obaveštenja, proklizite prstom prema gore ili dodirnite taster za zatvaranje.
 • Razmaknite dva prsta po obaveštenju da biste ga proširili i videli više detalja ili proverite da li ima više grupisanih obaveštenja u njemu. Spojite dva prsta po obaveštenju da biste ga ponovo smanjili.
 • Neka obaveštenja Vam omogućuju da odmah reagujete. Na primer, dodirnite obaveštenje o propuštenom pozivu da uzvratite poziv ili odgovorite SMS-om.
 • Ako imate više obaveštenja, listajte prema dole kako biste ih sve pregledali.
 • Da biste zatvorili sva obaveštenja, dodirnite Obriši sve.
 • Možete da promenite aplikaciju za koju želite da primite obaveštenja, kao i da odložite neka obaveštenja da biste ih privremeno ukloniti. Pogledajte Upravljanje obaveštenjima aplikacija.

Odlaganje obaveštenja

Možete da odložite obaveštenja da biste ih privremeno uklonili sa statusne trake i panela obaveštenja.
 1. Prevucite nadole od vrha ekrana da biste otvorili panel Obaveštenja.
 2. Polako prevucite obaveštenje nalevo ili nadesno, a zatim dodirnite .
 3. Dodirnite , a zatim izaberite koliko dugo želite da odložite obaveštenje.
Odloženo obaveštenje se ponovo pojavljuje na statusnoj traci ili na panelu obaveštenja čim se vreme odlaganja završi.

Uključivanje i isključivanje bedževa ikone

Neke aplikacije mogu da prikažu tačku kada ima obaveštenja, možete da izaberete da li želite da prikažete ili sakrijete tačku na ikonama aplikacije.
 1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim dodirnite Postavke > Aplikacije i obaveštenja.
 2. Dodirnite Obaveštenja.
 3. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. pored opcije Dopusti tačke obaveštenja da biste je uključili ili isključili.

Upravljanje obaveštenjima aplikacija

Možete izabrati tipove obaveštenja aplikacija za utišavanje, blokiranje ili zamenu podešavanja Ne uznemiravaj.
 1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim dodirnite Postavke > Aplikacije i obaveštenja.
 2. Dodirnite Obaveštenja > Obaveštenja o aplikacijama, a zatim dodirnite aplikaciju čije obaveštenje želite da prilagodite.

  Takođe možete pritisnuti i zadržati obaveštenje na panelu Obaveštenja ili zaključanom ekranu da biste videli podešavanja obaveštenja koja možete da prilagodite.

 3. Dodirnite prekidač Uključivanje/Isključivanje pored opcije koju želite da prebacite.
Podešavanja za obaveštenja aplikacija primenjuju se na obaveštenja na panelu Obaveštenja i zaključanom ekranu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?