HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Premeštanje aplikacija između memorije telefona i memorijske kartice

Ako ste podesili memorijsku karticu kao internu memoriju, možete premestiti aplikacije treće strane koje ste instalirali na memorijskoj kartici, kao i njihove podatke, kao što su fotografije, mediji i preuzete datoteke, kako bi se oslobodio prostor za memoriju telefona.

Ukoliko više ne želite da koristite Vašu memorijsku karticu kao internu memoriju, uverite se da su sve aplikacije i podaci sa kartice premešteni nazad u memoriju telefona.

  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Memorija.
  2. Dodirnite naziv vaše memorijske kartice ukoliko premeštate podatke iz memorije telefona na karticu ili dodirnite Ugrađena deljena memorija ukoliko vraćate podatke sa memorijske kartice u memoriju telefona.
  3. Dodirnite > Premeštanje podataka.
  4. Dodirnite Premesti.
Napomena:
  • Snimci ekrana će takođe biti premešteni.
  • Kada snimate nove fotografije ili video-zapise, snimate nove snimke ekrana ili preuzimate nove datoteke nakon premeštanja, to će biti sačuvano na novoj memorijskoj lokaciji.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?