HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Upravljanje vašim nano SIM karticama pomoću Upravljača dvostrukom mrežom

Na Početnom ekranu, prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > SIM kartice. Možete uključiti ili isključiti bilo koju karticu, promeniti nazive kartice i više.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?