HTC U12 life‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Upravljanje vašim nano SIM karticama pomoću Upravljača dvostrukom mrežom

Na Početnom ekranu, prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > SIM kartice. Možete uključiti ili isključiti bilo koju karticu, promeniti nazive kartice i više.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?