HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Upravljanje korišćenjem podataka

Ako imate ograničen plan prenosa podataka, važno je pratiti aktivnosti i aplikacije koje uobičajeno šalju i primaju podatke, kao što je pretraživanje Interneta, sinhronizovanje onlajn naloga i slanje e-mail poruka ili deljenja ažuriranja statusa.

Ovde je nekoliko primera:

 • Streaming Internet video-zapisa i muzike
 • Igranje onlajn igara
 • Preuzimanje aplikacija, karata i datoteka
 • Osvežavanje aplikacija radi ažuriranja informacija i novosti
 • Slanje i sigurnosno kopiranje Vaših datoteka na onlajn nalog za skladištenje
 • Korišćenje HTC U12 life kao Wi‍-Fi hotspota
 • Deljenje Vaše mobilne veze prenosa podataka putem USB teteringa

Ako želite da smanjite upotrebu prenosa podataka, povežite se sa Wi‍-Fi mrežom kad god je moguće i smanjite učestalost sinhronizovanja onlajn naloga i e-maila.

Čuvanje podataka

Čuvanje podataka vam pomaže da ograničite troškove za mobilne podatke ograničavanjem korišćenja podataka u pozadini. Takođe možete podesiti da Čuvanje podataka ignoriše aplikacije koje uvek imaju pristup vezi za prenos podataka, kao što je vaša aplikacija e-pošte.
 1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
 2. Dodirnite Mreža i internet > Korišćenje podataka.
 3. Dodirnite Čuvanje podataka a zatim dodirnite prekidač Uključivanje/Isključivanje da biste uključili ili isključili.
 4. Dodirnite Neograničeni podaci, a zatim dodirnite prekidač Uključivanje/Isključivanje pored tih aplikacija za koje želite da još uvek imaju pristup podacima čak i kada je Čuvanje podataka uključeno.

Uključivanje i isključivanje prenosa podataka u romingu

Povežite se sa pristupnim mrežama Vašeg mobilnog operatera i pristupite prenosu podataka svog mobilnog operatera i kada ste izvan oblasti pokrića njegovim signalom.

Upozorenje: Korišćenje usluga prenosa podataka u romingu može biti skupo. Obratite se svom mobilnom operateru za više informacija o prenosu podataka u romingu.
 1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
 2. Dodirnite Mreža i internet > Mobilna mreža.
 3. Na modelima telefona sa dve SIM kartice, prebacite na karticu SIM kartice koju želite da podesite.
 4. Dodirnite Roming da biste ga uključili ili isključili.

Praćenje potrošnje prenosa podataka

Pratite svoju potrošnju prenosa podataka kako biste sprečili premašivanje svog dozvoljenog prometa prenosa podataka.
Napomena: Potrošnja podataka koju meri HTC U12 life može se razlikovati i biti manja od vaše stvarne potrošnje.
 1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
 2. Dodirnite Mreža i internet > Korišćenje podataka.

  Na vrhu ćete videti traku koja prikazuje korišćenje podataka do tog datuma i ciklus korišćenja podataka, obaveštenje, upozorenje i ograničenje, ukoliko je podešeno.

 3. Sa uključenim mobilnim podacima, dodirnite Korišćenje mobilnih podataka koje odgovara kartici koju želite da podesite, a zatim dodirnite .
 4. Dodirnite Ciklus naplate, a zatim postavite dan u mesecu kada će se ciklus potrošnje resetovati. Navedeni dan je obično prvi dan Vašeg ciklusa računa.
 5. Dodirnite prekidač za Uklj./Isklj. opcije Podešavanje upozorenja na podatke da biste je uključili, a zatim dodirnite Upozorenje za podatke da biste uneli količinu korišćenja podataka prilikom koje ćete biti upozoreni pre nego što dostignete svoje mesečno ograničenje. Dodirnite za promenu jedinice.
 6. Dodirnite prekidač za Uklj./Isklj. opcije Podešavanje ograničenja podataka da biste ga uključili, a zatim dodirnite Ograničenje podataka da biste uneli podešeno korišćenje podataka prilikom koga će vaša veza za prenos podataka biti automatski onemogućena. Dodirnite za promenu jedinice.

Pregled podatakovne potrošnje aplikacija

 1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
 2. Dodirnite Mreža i internet > Korišćenje podataka.
 3. Na modelima telefona sa dve SIM kartice, dodirnite Korišćenje mobilnih podataka koje odgovara kartici koju želite da pregledate.
 4. Listajte prema dole kako biste videli listu aplikacija i informacije o njihovoj potrošnji prenosa podataka.
 5. Za više informacija, dodirnite željenu aplikaciju.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?