HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Pozivanje

Možete direktno da unesete broj, ili da obavite brzi poziv sa liste omiljenih ili iz istorije poziva.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu telefona da otvorite aplikaciju Telefon.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
  • Za biranje broja, dodirnite . Unesite broj telefona ili prve znakove imena kontakta da biste videli kontakte koji najviše odgovaraju pretrazi.
  • Da biste pozvali sačuvan kontakt, dodirnite .
  • Da biste pozvali kontakt iz istorije poziva, dodirnite .
  • Da biste pozvali kontat koji ste postavili kao omiljeni, dodirnite .
 3. Dodirnite kontakt koji želite pozvati ili dodirnite .
  Napomena: Ako broj telefona ima dodatni broj, nakon povezivanja sa glavnom linijom, dodirnite i birajte dodatni broj.
 4. Dodirnite ime koje odgovara kartici koju želite da koristite.

Upućivanje poziva glasom

Nazovite nekoga ne koristeći ruke, već samo svoj glas.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu telefona da otvorite aplikaciju Telefon.
 2. Dodirnite .
 3. Recite ime kontakta koji želite nazvati. Recite „Pozovi[ime osobe u imeniku]​“‍.
 4. Dodirnite ime kontakta, a zatim izaberite koju karticu želite da koristite za pozivanje.

Pozivanje broja u poruci

Kada primite tekstualnu poruku koja sadrži telefonski broj, možete jednostavno dodirnuti prikazani broj kako biste uputili poziv.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?