HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Ekran zaključavanja

Evo šta možete da uradite na zaključanom ekranu:
  • Prstom prevucite nagore po zaključanom ekranu da biste otključali ekran.
  • Dva puta dodirnite obaveštenje za pristup aplikaciji.
  • Precuvite prstom ulevo ili udesno po obaveštenju da biste ga uklonili.
  • Prevucite nalevo ili nadesno preko obaveštenja dok ne vidite i . Dodirnite da biste odložili obaveštenje.
  • Pritisnite i zadržite obaveštenje, a zatim dodirnite Sve kategorije ili Dodatna podešavanja da biste prilagodili podešavanja obaveštenja.

    Ako ne želite da se sadržaj obaveštenja pojavi na zaključanom ekranu, idite na Podešavanja > Bezbednost i lokacija > Preference zaključanog ekrana > Na zaključanom ekranu, a zatim dodirnite Uopšte ne prikazuj obaveštenja.

  • Ako želite da podesite zaključavanje ekrana ili pametno zaključavanje, za detalje pogledajte Postavljanje zaključavanja ekrana.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?