HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Traka za lansiranje

Traka za lansiranje daje Vam pristup najčešće korišćenim aplikacijama i ostalim prečicama samo jednim dodirom. Možete zameniti aplikacije na traci za lansiranje onima koje često koristite.
Važno:
  • Traku za lansiranje možete da prilagodite samo dok koristite klasičan raspored.
  • Ako koristite raspored slobodnog stila, traku za lansiranje ćete videti samo na zaključanom ekranu. Prikazane ikone će biti iste kao ikone koje imate u klasičnom rasporedu.
  1. Pritisnite i držite aplikaciju koju želite zameniti, a zatim je povucite na .
  2. Dodirnite za odlazak na ekran Aplikacije.
  3. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na prazno mesto na traci za lansiranje.
Napomena:
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?