HTC U12 life‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Instaliranje ažuriranja sa Google Play Store

Većina aplikacija se ažurira sa poboljšanjima i popravkama putem Google Play Store. Možete ručno ažurirati aplikacije ili odrediti da Vaš telefon automatski preuzima i instalira ažuriranja za aplikacije kada su ona dostupna.
  1. Sa početnog ekrana prevucite nagore, a zatim pronađite i dodirnite Play Store.
  2. Dodirnite za otvaranje menija na izvlačenje.
  3. Dodirnite Moje aplikacije i igrice.
  4. Na kartici Ažuriranja, videćete listu aplikacija koje imaju dostupna ažuriranja.
  5. Dodirnite Ažuriraj pored aplikacije koju želite da ažurirate.
    Savet: Dodirnite Ažuriraj sve ako želite da ažurirate sve aplikacije.
Savet: U Play Store, dodirnite > Podešavanja > Automatsko ažuriranje aplikacija kako biste odabrali način na koji će se Google Play Store ažurirati.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?