HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Instaliranje ažuriranja aplikacije

Kada je uspostavljena veza sa Internetom i nema dostupnog ažuriranja za Vaš HTC uređaj ili aplikacije mobilnog operatera, pojaviće se ikona obaveštenja o ažuriranju u statusnoj traci.
  1. Otvorite Panel sa obaveštenjima, pa dodirnite Obaveštenje o ažuriranju.

    Otvoriće se ekran Ažuriranja sa listom ažuriranja za aplikacije koje mogu biti instalirane.

  2. Dodirnite stavku kako biste videli više, zatim dodirnite .
  3. Kada ste završili sa pregledanjem ažuriranja, dodirnite Instaliraj. Ukoliko bude potrebno, od Vas će biti zatraženo da ponovo pokrenete HTC U12 life.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?