HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Grupisanje kontakata u oznake

Organizujte svoje kontakte tako što ćete ih grupisati pod oznakom.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite aplikaciju Kontakti.
 2. Dodirnite > Kreiraj oznaku.
 3. Unesite naziv oznake, a zatim dodirnite U redu.
 4. Dodirnite Dodaj kontakte.
 5. Pritisnite i zadržite prvi kontakt koji želite da dodate, a zatim dodirnite ostale kontakte koje želite da dodate.
 6. Kada završite, dodirnite Dodaj na vrhu ekrana.

Slanje poruke ili e-pošte kontaktima koji su u oznaci

Važno: Svaka poruka koju pošaljete biće naplaćena. Na primer, ako šaljete poruku grupi od pet ljudi, biće Vam naplaćeno pet poruka.
 1. Na ekranu Kontakti dodirnite
 2. Dodirnite naziv oznake kojoj želite da pošaljete e-poštu ili poruku.
 3. Dodirnite , a zatim dodirnite Pošalji e-poštu ili Pošalji poruku.

Uređivanje oznake

 1. Na ekranu Kontakti dodirnite
 2. Ispod Oznake, dodirnite oznaku koju želite da uredite.
 3. Možete da uradite sledeće:
  • Promenite naziv oznake dodirivanjem > Preimenuj oznaku.
  • Dodajte više kontakata grupi dodirivanjem .
  • Uklonite kontakte iz grupe dodirivanjem > Ukloni kontakte.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?