HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Upoznavanje sa Vašim podešavanjima

Želite promeniti ton zvona, podesiti Wi‍-Fi povezivanje ili dodati svoje naloge? Ovo i mnoge druge stvari možete učiniti u Podešavanjima.
 1. Otvorite Podešavanja sa ekrana Aplikacije ili table za obaveštenja:
  • Na početnom ekranu prevucite nagore, a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  • Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  • Prevucite nadole sa vrha ekrana, a zatim dodirnite .
 2. Evo nekih osnovnih podešavanja koja možete da promenite:
  • Dodirnite Mraža i internet da biste povezali i konfigurisali svoj Wi‍-Fi i vezu za prenos podataka, proverili korišćenje podataka, pretvorili telefon u Wi‍-Fi hotspot, i još mnogo toga.
  • Dodirnite Ekran da biste promenili pozadinu, podesili font i veličinu prikaza, postavili čuvar ekrana, i još mnogo toga.
  • Dodirnite Zvuk da biste promenili ton zvona, odlučili da li se zvuk i vibracija emituju prilikom interakcije sa telefonom, postavili preferance za „Ne uznemiravaj​“‍, i još mnogo toga.
  • Dodirnite Bezbednost i lokacija da biste obezbedili svoj telefon, izabrali preference zaključavanja ekrana, postavili opciju lokacije, i još mnogo toga.
  • Dodirnite stavku u meniju Predlozi da biste proverili nova ili preporučena podešavanja radi prilagođavanja.
Savet: Dodirnite u Podešavanjima da biste brzo pronašli opcije i podešavanja.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?