HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Oslobađanje memorije

Dok upotrebljavate HTC U12 life, vremenom će se akumulirati podaci i popunjavati memoriju. Evo nekoliko saveta kako osloboditi prostor u memoriji telefona.

Upravljajte fotografijama i video-zapisima

  • Nakon kreiranja serije snimaka fotoaparatom, zadržite samo najbolju sliku. Izbrišite ostale ako Vam nisu potrebne.
  • Nakon uređivanja fotografije ili izrezivanja video-zapisa, originalna datoteka ostaje sačuvana. Možete izbrisati originalne datoteke ili ih premestiti u onlajn memoriju ili na svoj računar.
  • Ako šaljete video- zapise putem MMS-a, upotrebite manju rezoluciju. Video- zapisi visoke rezolucije zauzimaju više mesta.
  • Uključite Upravljač skladištem da biste olakšali rukovanje starim fotografijama i video zapisima na vašem telefonu.

Uklanjanje ili isključivanje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije koje ste preuzeli ako Vam više nisu potrebne. Pogledajte Deinstaliranje aplikacije.

Već instalirane aplikacije mogu biti isključene kada ih ne koristite. Pogledajte Isključivanje aplikacija.

Ručno oslobađanje prostora

Na ekranu Memorija dodirnite Oslobodi prostor. Telefon tada proverava memoriju telefona, a zatim predlaže stavke koje možda želite da obrišete.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?