HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Unos teksta

Kada u nekoj aplikaciji dodirnete tekstualno polje, automatski će se prikazati tastatura.
 • Dodirnite tastere na tastaturi na ekranu za unos slova i brojeva, kao i interpunkcijskih znakova i simbola.
 • Dodirnite za umetanje velikog slova. Dodirnite taj taster dvaput za uključivanje opcije Caps Lock.
 • Pritisnite i držite tastere sa sivim znakovima pri vrhu ili pri dnu za unos brojeva, simbola ili akcentovanih slova. Sa nekim tasterima povezano je više znakova ili akcenata.
 • Dodirnite za prikazivanje tastera sa brojevima i simbolima. Izaberite da biste se vratili na glavnu tastaturu.
 • Dodirnite da biste odabrali neki od velikog broja emotikona.
 • Dodirnite da biste videli dodatne funkcije, opcije i podešavanja.Možete da menjate veličinu prostora za tastaturu, raspored i dizajn, možete da preuzmete rečnike i još mnogo toga.
 • Pritisnite za zatvaranje tastature na ekranu.

Kako da brže kucam?

Tastatura na ekranu vašeg telefona je veoma prilagodljiva. Možete da izmenite njena podešavanja i opcije da biste unapredili iskustvo kucanja.

Evo nekoliko saveta koje biste mogli da isprobate:

 • Prikažite numeričke tastere u gornjem redu tastature. Idite na Podešavanja, a zatim dodirnite Sistem. Dodirnite Jezik i unos > Virtuelna tastatura > TouchPal - HTC Sense verzija > Opšta podešavanja. Izaberite Red sa brojevima.
 • Uključite predikciju teksta. Idite na Podešavanja, a zatim dodirnite Sistem. Dodirnite Jezik i unos > Virtuelna tastatura > TouchPal - HTC Sense verzija > Pametan unos, a zatim proverite da li je opcija Predikcija teksta izabrana. Ova opcija omogućava predikciju sledeće reči, a takođe će omogućiti da tastatura uči iz uobičajenih šema reči koje kucate radi predlaganja boljih reči.
 • Prebacite se na horizontalni režim. Prevucite sa dva prsta nadole, od statusne trake, i proverite da li je uključena opcija Automatska rotacija. Otvorite aplikaciju koja vam je potrebna, a zatim dodirnite polje za tekst da bi se prikazala tastatura. Okrenite telefon na stranu da bi se prikazala veća tastatura.
  Tada možete da dodirnete > Podeljeno.
  Screen showing a split TouchPal keyboard.
 • Promenite veličinu ili položaj tastature.
  Screen showing the resize button for resizing the TouchPal keyboard.

  Otvorite aplikaciju koja vam je potrebna, a zatim dodirnite polje za tekst da bi se prikazala tastatura. Dodirnite , a zatim dodirnite Promeni veličinu. Povucite neku od strelica na okviru da biste promenili veličinu tastature.

  Za pomeranje tastature nagore, povucite dugme za centriranje nagore.

  Screen showing how to move the TouchPal keyboard using an upward finger gesture.

Unos teksta govorom

 1. Dodirnite deo u koji želite uneti tekst.
 2. Na tastaturi na ekranu pritisnite i držite .
 3. Kada se pojavi dugme za mikrofon i čujete „Pokušajte da izgovorite nešto​“‍, izgovorite reči koje želite napisati.
 4. Unesite znakove interpunkcije tako što ćete izgovoriti njihov naziv. Na primer, recite „zarez​“‍.

Omogućavanje opcija pametne tastature

Uključite napredne opcije tastature, kao što su predikcija teksta, automatska korekcija i druge, koje će vam pomoći da brže kucate.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore, a zatim dodirnite Podešavanja > Sistem > Jezici i unos.
 2. Dodirnite stavku Virtulena tastatura > TouchPal - HTC Sense verzija > Pametan unos.
 3. Izaberite opcije koje treba omogućiti.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?