HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Hitan poziv

U pojedinim regijama moguće je uputiti hitan poziv sa HTC U12 life uređaja čak i kada je nano SIM kartica blokirana ili nije instalirana.
Važno: Ako ne hvatate signal mreže, nećete moći da uputite hitan poziv.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu telefona da otvorite aplikaciju Telefon.
  2. Pozovite broj za hitne pozive koji važi u vašoj mreži, a zatim dodirnite .
Savet: Ako ste omogućili, a zaboravili lozinku ili uzorak za otključavanje, i dalje možete uputiti hitan poziv ‒ tako što ćete dodirnuti Hitan na ekranu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?