HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Uređivanje informacija o kontaktima

Napravite izmene na postojećem kontaktu.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite aplikaciju Kontakti.
  2. Dodirnite kontakt koji želite da uredite.
  3. Dodirnite na vrhu ekrana.
  4. Unesite nove informacije.
  5. Dodirnite Sačuvaj na vrhu ekrana.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?