HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Preuzimanje aplikacija sa Interneta

Možete preuzimati aplikacije direktno sa Internet stranica.
Važno: Aplikacije koje ste preuzeli sa Internet stranica mogu biti iz nepoznatih izvora. Radi zaštite HTC U12 life i vaših ličnih podataka, preporučujemo da preuzimate samo sa internet stranica u koje imate poverenja.
  1. Otvorite Internet pretraživač i idite na Internet stranicu gde možete preuzeti željenu aplikaciju.
  2. Ako se od vas zatraži, dodirnite Podešavanja, a zatim uključite Dozvoli sa ovog izvora.
  3. Pratite uputstva na Internet stranici za preuzimanje aplikacije.
Važno: Da biste pregledali dozvole za instalaciju instaliranih aplikacija, idite na Podešavanja > Aplikacije i obaveštenja > Napredna > Poseban pristup alikaciji > Instaliraj nepoznate aplikacije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?