HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Isključivanje aplikacija

Aplikacije, čak i kada se ne koriste često, mogu raditi u pozadini i preuzimati podatke. Ako aplikacija ne može biti obrisana, možete je deaktivirati.
  1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
  2. Dodirnite Aplikacije i obaveštenja.
  3. Dodirnite da biste videli sve aplikacije.
  4. Odaberite aplikaciju, zatim dodirnite Onemogući.
Savet: Takođe možete da pritisnete i zadržite aplikaciju na Početnom ekranu ili ekranu Aplikacije, dodirnite Information icon, a zatim dodirnite Onemogući.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?