HTC U12 life‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Izaberite koju nano SIM karticu da koristite za vezu za prenos podataka

Kada imate dve nano SIM kartice umetnute u telefon, istovremeno samo jedna kartica može da se poveže na internet.
  1. Na Početnom ekranu, prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > SIM kartice.
  2. Dodirnite Moblini podaci.
  3. Odaberite koju ćete karticu koristiti za povezivanje na internet.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?