HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Izaberite koju nano SIM karticu da koristite za vezu za prenos podataka

Kada imate dve nano SIM kartice umetnute u telefon, istovremeno samo jedna kartica može da se poveže na internet.
  1. Na Početnom ekranu, prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > SIM kartice.
  2. Dodirnite Moblini podaci.
  3. Odaberite koju ćete karticu koristiti za povezivanje na internet.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?