HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Provera potrošnje baterije

Proverite kako sistem i aplikacije koriste bateriju i koliko se energije koristi.
  1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
  2. Dodirnite Baterija.
  3. Dodirnite > Prikaži svo korišćenje uređaja or Prikaži korišćenje aplikacije, zatim dodirnite stavku za koju želite pregledati potrošnju baterije.
  4. Ako vidite odeljak Upravljanje korišćenjem baterije dok pregledate informacije o potrošnji baterije, možete dodirnuti opciju ispod kako biste prilagodili podešavanja koja uzrokuju potrošnju baterije.
Još jedan način da proverite potrošnju baterije po aplikaciji jeste da idete na Postavke > Aplikacije i obaveštenja, a zatim dodirnete da biste videli sve aplikacije. Dodirnite aplikaciju koju želite da proverite, a zatim dodirnite Baterija.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?