HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Kontrola istorije potrošnje baterije

Proverite koliko ste koristili svoj uređaj HTC U12 life od poslednjeg punjenja baterije. Takođe, možete videti grafički prikaz vremena u kojem je uključen ekran i koliko dugo koristite vezu podataka ili Wi‍-Fi.
  1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
  2. Dodirnite Baterija.
  3. Dodirnite sliku baterije da biste videli potrošnju baterije tokom vremena.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?