HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Menjanje tona zvona

Važno: Uverite se da je zvuk uključen.
  1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim dodirnite Postavke > Zvuk.
  2. Dodirnite Ton zvona telefona.
  3. Izaberite ton zvona sa liste.
  4. Ako želite da dodate neki ton zvona, dodirnite a zatim izaberite odakle želite da dodate ton zvona.
  5. Kada ste završili sa biranjem tona zvona, dodirnite OK.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?