HTC U12 life‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Menjanje tona zvona

Važno: Uverite se da je zvuk uključen.
  1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim dodirnite Postavke > Zvuk.
  2. Dodirnite Ton zvona telefona.
  3. Izaberite ton zvona sa liste.
  4. Ako želite da dodate neki ton zvona, dodirnite a zatim izaberite odakle želite da dodate ton zvona.
  5. Kada ste završili sa biranjem tona zvona, dodirnite OK.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?