HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Menjanje zvuka obaveštenja

Važno: Uverite se da je zvuk uključen.
  1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim dodirnite Postavke > Zvuk.
  2. Dodirnite Napredno > Podrazumevani zvuk obaveštenja, a zatim izaberite neki sa liste.
  3. Dodirnite U redu.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?