HTC U12 life‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Menjanje zvuka obaveštenja

Važno: Uverite se da je zvuk uključen.
  1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim dodirnite Postavke > Zvuk.
  2. Dodirnite Napredno > Podrazumevani zvuk obaveštenja, a zatim izaberite neki sa liste.
  3. Dodirnite U redu.
Povezani „Kako da“
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?