HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Promena jezika ekrana

Promena jezika utiče na izgled tastature, prikaz datuma i vremena i drugo.

Možete da izaberete nekoliko jezika i specifične dijalekte tako da će se aplikacije sa lokalizovanim sadržajem pravilno prikazati.

  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore, a zatim dodirnite Podešavanja > Sistem > Jezici i unos.
  2. Dodirnite Jezici. Prvi jezik na listi je podrazumevani jezik prikaza.
  3. Dodirnite Dodaj jezik da biste dodali drugi jezik na listu, a zatim izaberite regionalnu varijantu jezika.
    Savet: Možete da pritisnite i zadržite pored jezika koji želite, a zatim ga prevucite na početak liste da biste ga podesili kao jezik prikaza.
  4. Da biste uklonili jezike sa liste, dodirnite > Ukloni, a zatim izaberite jezike koje želite da uklonite.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?