HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Ekran fotoaparata

Snimajte fotografije, vidoeo zapise i selfije pomoću kamere.
Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere i otvorite aplikaciju Kamera.

Zumiranje

Pre snimanja fotografije ili video zapisa, razmaknite dva prsta na ekranu tražila za približavanje ili ih približite za udaljavanje. Možete slobodno približavati ili udaljavati tokom snimanja.

Odabir načina snimanja

Odaberite način snimanja za snimanje fotografija ili video-zapisa.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere i otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Na ekranu tražila možete da uradite sledeće:
  • Dodirnite da biste prebacili na prednju kameru za snimanje selfi fotografije/video zapisa, ili dodirnite da biste se vratili na glavnu kameru.
  • Dodirnite ili da biste se brzo prebacivali uzmeđu režima Fotografija i Video.
  • Dodirnite da biste prebacili na režim Panorame.

Uključivanje i isključivanje blica

Dodirnite taster blica kako biste izabrali njegovo podešavanje.

Kada koristite ili , kamera će inteligentno postaviti najbolje svetlo blica za Vašu fotografiju.

Kada prebacite na prednju kameru, možete da dodirnete i ikonu blica da biste uključili ili isključili blic.

Podešavanje kvaliteta i veličine fotografije

 1. Prebacite se na režim Fotografija ili Selfi fotografija. Pogledajte Odabir načina snimanja za više informacija.
 2. Dodirnite .
 3. Dodirnite Veličina slike da biste izabrali rezoluciju fotografije.

Odabir režima scene

Izaberite režim scene koji najbolje odgovara uslovima osvetljenja, pejzažu ili tipovima objekta koji fotografišete.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere i otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Izaberite da li želite da koristite glavnu ili prednju kameru za snimanje fotografija. Pogledajte Odabir načina snimanja za više informacija.
 3. Dodirnite , a zatim izaberite režim, kao što je Noćni, Sportovi, ili bilo koji drugi režim koji odgovara vašim potrebama.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?