HTC U12 life‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Promena fokusa u Bokeh režimu

Koristite režim Bokeh da biste se fokusirali na određeni objekat i zamaglili njegovu pozadinu.
Važno: Morate biti u dobro osvetljenom okruženju da biste koristili Bokeh režim.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere i otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Foto. Pogledajte Odabir načina snimanja za više informacija.
  3. Uverite se da je opcija odabrana. Ukoliko niste, dodirnite da to promenite.
  4. Na ekranu Tražila, dodirnite objekat na koji želite da se fokusirate.
  5. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite .
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?