HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Kreiranje rezervne kopije HTC U12 life

Automatski kreirajte rezervnu kopiju HTC U12 life na Google Disk da biste mogli da obnovite sadržaj, kao što su podaci i podešavanja aplikacije, nakon vraćanja na fabrička podešavanja ili prilikom obnavljanja podataka na novi HTC telefon.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Sistem > Kreiranje rezervne kopije.
  2. Proverite da li je Kreiranje rezervne kopije na Google disku uključeno.
  3. Dodirnite Podaci aplikacije, a zatim proverite da li je Automatsko vraćanje uključeno.

    Ono dozvoljava da podaci i podešavanja aplikacije budu obnovljeni kada ponovo instalirate aplikaciju na HTC U12 life.

Savet: Da biste izabrali nalog za kreiranje rezervne kopije Vašeg primarnog Google naloga, dodirnite Nalog za kreiranje rezervne kopije, a zatim odaberite drugi Google nalog. Takođe, možete dodirnuti Dodaj nalog da dodate novi Google nalog za Vaše kreiranje rezervne kopije.

Kojim tipovima podataka se može napraviti rezervna kopija?

Na HTC U12 life na kome je instaliran Android 8, to su stavke od kojih se može napraviti rezervna kopija pomoću vašeg Google naloga:

Početni ekran Pozadina
Lista aplikacija Aplikacije instalirane putem Google Play Store
Podaci i podešavanja aplikacije
  • SMS tekstualne poruke
  • Istorija poziva
  • Google kalendar i Gmail podešavanja
  • Podaci koji su sinhronizovani na vaš Google Nalog, kao što su Google kontakti i događaji iz kalendara
  • Podaci i podešavanja aplikacija trećih strana koje ste instalirali, u zavisnosti od toga da li te aplikacije to dozvoljavaju
Podešavanje uređaja Tonovi zvona, podešavanja jezika i unosa, Wi‍-Fi mreže i njihove lozinke, kao i određena podešavanja uređaja

Automatsko pravljenje rezervne kopije periodično kreira rezervnu kopiju vašeg telefona u privatnu fasciklu na Google Disk. Ono se obavlja svaka 24 sata kada je telefon neaktivan, kada se puni i kada je povezan na Wi‍-Fi mrežu.

Rezervna kopija podataka se neće računati u Vašu Google Disk kvotu za skladištenje. Velike datoteke ili datoteke koje su programeri aplikacija izabrali da isključe iz usluge neće biti sačuvane u rezervnoj kopiji.

Napomena: Obnavljanje vaše pozadine iz starog telefona može da zavisi od kompatibilnosti rezolucija ekrana vašeg starog telefona i HTC U12 life.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?