HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Uređivanje aplikacija

Možete da uredite i preuredite aplikacije na ekranu Aplikacije.
 1. Na HTC BlinkFeed ili bilo kom panelu vidžeta, dodirnite .
 2. Dodirnite Padajuća lista, a zatim odaberite kako želite urediti aplikacije, npr. abecednim redosledom.
 3. Odaberite Prilagođeno ako želite da preuredite ili grupišete aplikacije u fascikle.

Prikazivanje i skrivanje aplikacija na ekranu Aplikacije

 1. Na ekranu Aplikacije, dodirnite > Pokaži/sakrij aplikacije.
 2. Izaberite aplikacije koje želite sakriti ili ispraznite njihova polja za potvrdu kako bi se ponovo prikazale.
 3. Dodirnite Završeno.

Grupisanje aplikacija u fascikle

 1. Na ekranu Aplikacije dodirnite Padajuća lista > Prilagođeno.
 2. Dodirnite Meni > Uređivanje aplikacija.
 3. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugu aplikaciju kako biste napravili fasciklu.
 4. Za dodavanje više aplikacija, povucite svaku aplikaciju do fascikle.
 5. Kada završite, dodirnite Gotovo
 6. Za dodeljivanje naziva fascikli, otvorite fasciklu, dodirnite njenu naslovnu traku, a zatim upišite naziv fascikle.

Premeštanje aplikacija i fascikli

 1. Na ekranu Aplikacije dodirnite Padajuća lista > Prilagođeno.
 2. Dodirnite Meni > Uređivanje aplikacija.
 3. Pritisnite i držite aplikaciju ili fasciklu, a zatim učinite jedno od sledećeg:
  • Dovucite aplikaciju ili fasciklu do drugog mesta na istoj stranici. Pričekajte dok ne vidite da se ikona pomerila pre nego što podignete prst.
  • Dovucite aplikaciju ili fasciklu do strelice ili kako biste je prebacili na drugi panel.
 4. Kada završite, dodirnite Gotovo

Uklanjanje aplikacija iz fascikle

 1. Na ekranu Aplikacije dodirnite Padajuća lista > Prilagođeno.
 2. Dodirnite Meni > Uređivanje aplikacija.
 3. Dodirnite fasciklu da biste je otvorili.
 4. Dodirnite i držite aplikaciju, zatim je povucite na panel Aplikacija. Pričekajte dok ne vidite da se ikona pomerila pre nego što podignete prst.
 5. Kada završite, dodirnite Gotovo
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?