HTC U12 life‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Prečice aplikacija

Počev od Android 7.1, pritisnite i zadržite ikonu aplikacije na panelu vidžeta ili na ekranu Aplikacije da biste prikazali meni koji vam omogućava brz pristup drugim funkcijama aplikacije.
Napomena: Ne podržavaju sve aplikacije opciju prečica aplikacije.
  1. Pritisnite i zadržite ikonu aplikacije, na primer Sat.
  2. Na prikazanom meniju dodirnite funkciju koju želite da pokrenete u aplikaciji.
    Screen showing to press and hold an app and choose from app shortcuts
Povezani „Kako da“
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?