HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Android 8.0

Android 8.0 donosi nove funkcije koje će rad sa aplikacijama i podešavanjima učiniti još praktičnijim. Evo pregleda nekih novih od njegovih novih funkcija.

Slika u slici

Da li želite da gledate video zapis dok istovremeno koristite drugu aplikaciju? Koristite opciju slika-u-slici da smanjite video zapis u mali prozor. Za više informacija, pogledajte Korišćenje slike u slici.

Odloži obaveštenja

Privremeno otkažite obaveštenja da biste oslobodili panel Obaveštenja ili zaključan ekran od smeća.

Za više informacija pogledajte Upravljanje obaveštenjima aplikacija ili Ekran zaključavanja.

Bedževi ikona

Pomoću bedževa ikonabudite odmah obavešteni ukoliko imate nepročitana obaveštenja za aplikaciju. Na ikoni aplikacije se pojavljuje mala tačka koja označava da imate obaveštenje koje vam je možda promaklo. Tačke se pojavljuju na ikonama aplikacija, kao i na ekranu Sve aplikacije i na Početnom ekranu. Pritisnite i zadržite ikonu aplikacije da biste prikazali zbijenu verziju dostupnih obaveštenja. Pogledajte Uključivanje i isključivanje bedževa ikone.

Prerađeni ekran Podešavanja

Glavni ekran Podešavanja je reorganizovan tako da bude kraći i jednostavniji. Dodirnite kategoriju i idite do podešavanja koje vam treba.

Tražite podešavanje ali ne možete da se setite gde se nalazi? Samo pretražite. Dodirnite , a zatim unesite prvih nekoliko slova podešavanja koje tražite. U listi rezultata, dodirnite stavku koju želite da biste direktno prešli na njen ekran.

Ostale opcije

  • Osećajte se sigurnije prilikom instaliranja aplikacija sa izvora koji nisu Google Play Store. Dozvola za preuzimanje i instaliranje aplikacija sa nepoznatih izvora se sada daje na nivou aplikacije. Pogledajte Preuzimanje aplikacija sa Interneta.
  • Postoji ugrađena aplikacija menadžera datoteka koja vam trenutno omogućava da uradite jednostavnije stvari sa vašim multimedijalnim datotekama, kao što su kopiranje, premeštanje i brisanje. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Datoteke.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?