HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Osvetljenje ekrana

Nivo osvetljenja ekrana može biti podešen automatski ili ručno postavljen.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Ekran.
  2. Koristite Adaptivno osvetljenje za automatsko podešavanje osvetljenja ekrana u zavisnosti od osvetljenja okoline. Podrazumevano, ova funkcija nije uključena.

    Ako želite da ručno podesite osvetljenje ekrana, dodirnite prekidač Adaptivno osvetljenje Uklj/Isklj. da biste ga isključili.

  3. Dodirnite Nivo osvetljenja, a zatim prevucite klizač.

    Ovo podešava maksimalan nivo osvetljenja za Adaptivno osvetljenje ako je ova funkcija uključena ili vam omogućava da ručno podesite osvetljenje ekrana ako je funkcija isključena.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?