HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Dodavanje Vaših društvenih mreža, e-mail naloga i još mnogo toga

Možete da ažurirate kontakte, kalendare i druge informacije sa svojih društvenih mreža, e-mail naloga i onlajn usluga na HTC U12 life. Zavisno od vrste vašeg naloga, prijavljivanje na vaš onlajn nalog omogućuje vam ažuriranje podataka sa interneta na vaš HTC U12 life.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore i dodirnite Podešavanja > Korisnici i nalozi.
  2. Dodirnite Dodaj nalog.
  3. Dodirnite nalog koji želite da dodate.
  4. Pratite uputstva na ekranu kako biste uneli informacije o svom nalogu.
Savet: Možete da dodate više Google naloga.

Ažuriranje Vaših naloga

  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore i dodirnite Podešavanja > Korisnici i nalozi.
  2. Dodirnite Autoažuriranje podataka Uklj./Isklj. kako biste uključili ili isključili automatsku sinhronizaciju svih vaših naloga.
  3. Za ručno ažuriranje pojedinačnih naloga, dodirnite nalog, dodirnite Sinhronizacija naloga, a zatim dodirnite > Sinhronizuj sada.
Savet: Na ekranu Sinhronizacija naloga takođe možete promeniti podešavanja sinhronizacije za vaš Google nalog.

Uklanjanje naloga

Uklonite naloge sa svog HTC U12 life ako ih više ne koristite. Uklanjanjem naloga ne brišete informacije na mrežnim servisima.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore i dodirnite Podešavanja > Korisnici i nalozi.
  2. Dodirnite nalog.
  3. Dodirnite Ukloni nalog.
Važno: Neki lični podaci mogu biti zadržani od strane aplikacija drugih proizvođača, čak i nakon što ste uklonili njihov nalog sa HTC U12 life.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?