HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Dodavanje ili uklanjanje panela vidžeta

Važno:
  • Nećete moći da dodate novi panel vidžeta ako već imate iskorišćen maksimalan broj.
  • HTC BlinkFeed se uvek pojavljuje kao prvi panel (ako nije uklonjen). Panel vidžeta ne može se dodati pre HTC BlinkFeeda.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na panelu vidžeta.
  2. Dodirnite Uredi stranicu.
  3. Da biste dodali novi panel vidžeta, povucite prstom ulevo dok se ne pojavi ikona , a zatim je dodirnite.
  4. Da biste uklonili panel vidžeta, prevucite prstom ulevo ili udesno dok ne vidite panel, a zatim dodirnite Ukloni.
  5. Kada završite, dodirnite .

Uređivanje panela vidžeta

Važno: Panel vidžeta ne može se ubaciti ili postaviti pre HTC BlinkFeeda.
  1. Sa HTC BlinkFeeda ili bilo kojeg ekrana vidžeta privucite dva prsta kako biste pristupili uređivanju Početnog ekrana.
  2. Pritisnite i držite oznaku panela vidžeta, a zatim je povucite levo ili desno na mesto koje želite.
  3. Kada ste gotovi sa uređivanjem panela vidžeta, pritisnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?