HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Dodavanje vidžeta Početnom ekranu

Vidžeti čine brz pregled važnih informacija i medijskog sadržaja lako dostupnim.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na panelu vidžeta.
  2. U meniju dodirnite Dodaj aplikacije i vidžete.
  3. Dodirnite Padajuća lista > Vidžeti.
  4. Listajte kroz popis vidžeta ili dodirnite radi traženja određenog vidžeta.
  5. Pritisnite i zadržite vidžet, a zatim ga povucite na panel vidžeta na koji ga želite dodati.

Menjanje podešavanja vidžeta

Možete da izmenite osnovna podešavanja za neke vidžete.

  1. Pritisnite i držite vidžet na Vašem Početnom ekranu, a zatim ga povucite do .
  2. Prilagodite podešavanja vidžeta.

Promena veličine vidžeta

Veličina nekih vidžeta može se menjati nakon što ih dodate na svoj Početni ekran.
  1. Pritisnite i držite vidžet na Početnom ekranu, a zatim otpustite prst. Ako se pojavi rub vidžeta, to znači da njegovu veličinu možete prilagoditi.
  2. Povucite rub kako biste povećali ili smanjili veličinu vidžeta.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?