HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Dodavanje novog kontakta

Dodajte nove kontakte ili ih uvezite sa SIM kartice.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite aplikaciju Kontakti.
  2. Dodirnite .
  3. Dodirnite polje Ime, pa unesite ime kontakta. Dodirnite kako biste posebno uneli ime, srednje ime ili porodično prezime kontakta ili, pak, na primer, odrednicu poput g. za gospodin.
  4. Dodirnite da biste kontaktu dodali sliku.
  5. Unesite informacije o kontaktu u polja.
    Savet: Dodirnite Više polja da biste uneli više informacija.
  6. Kada završite, dodirnite Sačuvaj na vrhu ekrana.

Da biste uvezli konakte sa svoje SIM kartice, dodirnite > Podešavanja > Uvoz > SIM kartica.

Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?