HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Zašto se od mene traži da unesem lozinku za dešifrovanje telefona nakon ponovnog pokretanja ili uključivanja?

Da bi pomogao u zaštiti vaših podataka, Android šifruje memoriju vašeg telefona ako ste podesili zaključavanje ekrana. Potrebno je da koristite šemu za zaključavanje ekrana, PIN broj ili drugu lozinku za dešifrovanje memorije telefona kadgod uključite ili ponovo pokrenete svoj telefon.
Napomena: Ova opcija možda nije dostupna na nekim telefonima.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?