HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Moj telefon je potpuno nov, ali je dostupna memorija manja od ukupnog kapaciteta. Zašto je to tako?

Pošto operativni sistem telefona i fabrički instalirane aplikacije zauzimaju memorijski prostor, korisni memorijski prostor će biti manji od ukupnog memorijskog kapaciteta.

Ako vam je potrebno više prostora, možete da koristite i memorijsku karticu.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?