HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Šta mogu da uradim ako telefon neće da se uključi?

Ako telefon neće da se uključi, prvo proverite da li je baterija telefona potpuno prazna:
  • Priključite telefon na punjač najmanje 5-10 minuta da biste omogućili punjenje baterije.

    Potrudite se da koristite originalni HTC punjač i kabl i proverite zidnu utičnicu da bi utvrdili da li punjač prima napajanje. Najbolje da se punjenje obavlja preko zidne utičnice, a ne preko USB priključka kada je u pitanju rešavanje problema.

  • LED obaveštenje će svetleti dok se telefon puni. Ako je baterija veoma slaba, moža će biti potrebno i do 2 minuta da se LED obaveštenje promeni.
  • Ako LED obaveštenje treperi, baterija je suviše slaba za uključivanje. Sačekajte dok svetlo ne postane neprekidno.

Nakon što potvrdite da je telefon napunjen, pokušajte da ga uključite pritiskom i zadržavanjem dugmeta za NAPAJANJE 10-15 sekundi.

Ako se telefon i dalje ne uključuje, zadržavanje određenih hardverskih tastera može ponovo da pokrene telefon. Za više detalja pogledajte Kako mogu da ponovo pokrenem telefon pomoću hardverskih tastera?.

Napomena: Neki modeli telefona možda nemaju LED obaveštenje.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?