HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Mislim da je moj mikrofon neispravan. Šta da radim?

Kada telefon ima problem sa izobličenim kvalitetom audio signala, smetnjom koja se čuje tokom poziva, ili nema zvuka prilikom snimanja video zapisa, važno je da proverite da li je problem vezan za mikrofon ili za neku drugu komponentu ili aplikaciju.
 • Ako telefon ima dva mikrofona, potvrdite koji od njih ima probleme:
  • Ako se problem javlja prilikom poziva a ne i na telefonskom zvučniku, problem je u primarnom mikrofonu.
  • Ako se problem javlja samo prilikom korišćenja aplikacija za snimanje zvuka, problem je u sekundarnom mikrofonu.
  • Ako se problem javlja u oba navedena slučaja, problem možda nije povezan sa mikrofonom(ima).
 • Proverite otvor za mikrofon na telefonu i postarajte se da bude čist, bez naslaga ili dlačica, i da ne bude pokriven tokom držanja telefona. Lokaciju mikrofona na vašem telefonu potražite u korisničkom uputstvu ili informacijiama na lokaciji za podršku za vaš telefon.
 • Ako se problem javlja na primarnom mikrofonu, pokušajte da obavite poziv koristeći VOIP aplikaciju, kao što je Skype. Ako se problem javlja samo prilikom obavljanja poziva u mreži operatera ali ne i u VOIP aplikaciji, problem ne izaziva mikrofon i treba da kontaktirate svog operatera u vezi mogućih problema na mreži.
 • Ako je problem postoji na sekundarnom mikrofonu, pokušajte da snimite audio zapis koristeći neku drugu aplikaciju, kao što je snimanje video zapisa aplikacijom Kamera ili korišćenje aplikacije za snimanje glasa. Ako se problem javlja samo u jednoj aplikaciji, tada je problem u aplikaciji a ne u mikrofonu. Reinstalirajte ili ažurirajte aplikaciju, ili umesto nje koristite neku drugu aplikaciju koja pravilno radi.

Kako da testiram mikrofon na svom telefonu?

HTC Android telefoni imaju ugrađen dijagnostički alat za hardver koji može da se koristi da potvrdi da li problem leži u hardveru mikrofona ili zvučnika.

 1. Ponovo pokrenite Bezbedan režim tako što će te pritisnuti i zadržati dugme za NAPAJANJE, zatim dodirnite i zadržite Isključivanje dok se ne pojavi poruka Ponovo pokreni sistem u bezbednom režimu. Dodirnite U redu.
 2. Nakon ponovnog pokretanja telefona, otvorite birač brojeva i izaberite *#*#3424#*#*.
 3. Ako se to od vas zatraži, dodirnite PRIHVATAM.
 4. Obavite Testiranje zvuka, a zatim dodirnite POKRENI.
 5. Pratite uputstva za testiranje zvučnika i mikrofona.
 6. Ponovo pokrenite telefon da biste izašli iz Bezbednog režima.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?