HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da podelim internet vezu mog telefona sa drugim uređajima?

Vezu za prenos podataka vašeg telefona možete da podelite preko USB-a, Wi‍-Fi-ja ili Bluetooth-a.
 1. Idite na Podešavanja.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
  • Dodirnite Mreža i internet > Pristupna tačka i deljenje veze ili Povezivanje i prenosivi hotspot.
  • Dodirnite Više > Deljenje mobilne mreže ili Povezivanje i prenosivi hotspot.
 3. Izaberite da li želite da delite pomoću USB povezivanja, mobilne Wi‍-Fi pristupne tačke ili Bluetooth povezivanja. Ako vezu za prenos podataka vašeg telefona želite da delite preko USB povezivanja, potrebno je da prvo povežete telefon sa računarom koristeći isporučeni USB kabl.
  Napomena:
  • Neophodna je veza sa mobilnom mrežom. Obratite se svom mobilnom operateru za informacije o tarifama za podatke. Duža upotreba veze za prenos podataka, Wi‍-Fi-ja ili Bluetooth-a može brže da istroši bateriju.
  • Neke funkcije možda nisu dostupne na svim telefonima.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?