HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da podesim podrazumevanu aplikaciju za SMS?

Ako ste na telefonu instalirali više od jedne aplikacije za SMS, možete da podesite koja aplikacija će slati i primati SMS-ove.
  1. Idite na Podešavanja.
  2. zavisno od verzije telefona Android, učinite nešto od navedenog:
    • Android 7 ili novija: Dodirnite , a zatim unesite i dodirnite SMS aplikacija.
    • Android 6: Dodirnite stavku Aplikacije, a zatim dodirnite > Konfiguriši aplikacije > Podrazumevane aplikacije > Podrazumevana aplikacija za razmenu poruka.
  3. Izaberite aplikaciju za razmenu poruka koju želite.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?