HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da testiram zvuk, displej i druge komponente mog telefona?

Postoji dijagnostički alat kome se može pristupiti iz aplikacije Telefon i koji se može koristiti za obavljanje raznih testova hardvera, kao što je audio test koji proverava i mikrofon i zvučnik, test pozadinskog osvetljenja i još mnogo toga.

  1. Ponovo pokrenite Bezbedan režim tako što će te pritisnuti i zadržati dugme za NAPAJANJE, zatim dodirnite i zadržite Isključivanje dok se ne pojavi poruka Ponovo pokreni sistem u bezbednom režimu. Dodirnite U redu.
  2. Nakon ponovnog pokretanja telefona, otvorite aplikaciju Telefon i izaberite *#*#3424#*#*.
  3. Ako se traži, dodirnite Prihvatam.
  4. Dodirnite jedan ili više tipova testa koje želite da obavite, a zatim dodirnite Pokreni.
  5. Pratite uputstva za testiranje zvučnika i mikrofona.
  6. Ponovo pokrenite telefon da biste izašli iz Bezbednog režima.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?