HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da omogućim ili onemogućim aplikaciju administratora uređaja?

  1. Idite na Podešavanja.
  2. Uradite nešto od sledećeg:
    • Dodirnite Bezbednost i lokacija > Aplikacije administratora uređaja.
    • Dodirnite Bezbednost > Aplikacije administratora uređaja.
    • Dodirnite Bezbednost > Administratori uređaja.
  3. Dodirnite aplikaciju administrator uređaja.
  4. Izaberite da li želite da aktivirate ili deaktivirate aplikaciju.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?