HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da kopiram ili premestim datoteke i fascikle na memorijsku karticu?

Ukoliko je memorijska kartica podržana na vašem telefonu, možete da pređete na podešavanja memorije vašeg telefona i da organizujete datoteke i fascikle koje su sačuvane u njoj.
  1. Proverite da li je memorijska kartica umetnuta u vaš telefon.
  2. Idite na Podešavanja > Memorija, a zatim dodirnite naziv memorijske kartice da biste je otvorili.
  3. Možete uraditi bilo šta od navedenog:
    • Dodirnite > Kreiraj fasciklu ili dodirnite > Nova fascikla kako biste kreirali novu fasciklu.
    • Pritisnite i zadržite datoteku ili fasciklu za kopiranje na drugu destinaciju i dodirnite još stavki ako je potrebno, a zatim dodirnite > Kopiraj u ili dodirnite > Premesti u. Idite na lokaciju na koju želite da premestite kopirane datoteke, a zatim dodirnite Kopiraj ili Premesti.
    Ako ne vidite nijednu od ovih opcija, možda ćete prvo morati da dodirnete Istraži.
Napomena: Takođe možete da upravljate svojim datotekama ili fasciklama pomoću aplikacije Menadžer datoteka.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?