HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da dodam pristupnu tačku za mrežu mog mobilnog operatera?

Većina HTC telefona može da detektuje vašeg mobilnog operatera na osnovu SIM kartice koju ste ubacili, a zatim da upotrebi podešeno ime pristupne tačke (APN) za povezivanje sa mrežom za podatke vašeg mobilnog operatera. Možete da dodate novi (APN) kada koristite roming ili ako imate poteškoća sa uspostavljanjem veze za prenos podataka.
Važno: Neki mobilni operateri vam možda neće dozvoliti da promenite unapred definisani APN ili da dodate nove.
 1. Uradite nešto od sledećeg:
  • Idite na Podešavanja > Mreža i internet > Korišćenje podataka.
  • Idite na Podešavanja > Korišćenje podataka.
 2. Ako je veza za prenos podataka isključena, dodirnite prekidač za Uklj./Isklj. pored Mobilni podaci da biste je uključili.
 3. Dodirnite > Mobilne mreže > Napredno.
 4. Dodirnite Imena pristupnih tačaka.
  Napomena: Ako vaš telefon ima dve SIM kartice, prvo izaberite karticu, a zatim dodirnite Imena pristupnih tačaka.
 5. Na ekranu APN-ovi, dodirnite i unesite podešavanja za APN.
 6. Dodirnite > Sačuvaj, a zatim odaberite novi APN na ekranu APN-ovi.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?