HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Zašto ne mogu da reprodukujem WMA muzičke datoteke u aplikaciji Google Play Muzika?

Google Play Muzika može da reprodukuje Windows Media Audio (WMA) muzičke datoteke ukoliko su pravilno uvezene u vašu Google Play Muzika biblioteku. WMA muzičke datoteke koje su kopirane direktno u memoriju telefona ili na memorijsku karticu ne mogu da se reprodukuju u aplikaciji Google Play Muzika.
Napomena: Aplikacija Google Play Muzika trenutno nije dostupna u nekim državama.
Evo kako da pravilno uvezete i reprodukujete WMA muzičke datoteke u aplikaciji Google Play Muzika:
  1. Na svom računaru otvorite Web pregledač da biste preuzeli i instalirali Windows verziju Menadžer muzike Google Play. Možete da preuzmete najnoviju verziju na https://play.google.com.
  2. Pratite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju, a zatim se prijavite na svoj Google Play Muzika nalog.
  3. Kada se od vas zatraži, pokrenite uvoz svojih WMA muzičkih datoteka u vašu Google Play Muzika biblioteku.
  4. Na vašem telefonu, otvorite aplikaciju Google Play Muzika.
  5. Dodirnite Drawer button > Biblioteka muzike.
  6. Idite do WMA muzičke datoteke, a zatim je dodirnite da biste započeli reprodukciju.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?